Bijdragen aan “de vastgoedtransitie”

Het kopen, renoveren en verkopen van panden is zeker in de regio Utrecht een lucratieve business met het accent vaak op hoognodige en cosmetische verbeteringen.

Pastgoed (Paul en Stefan in vastgoed) doet het anders. Wij kopen een pand en in onze werkprocessen en ingrepen gaan we voor maximale duurzaamheid waardoor wij panden op de markt brengen die hoogwaardig zijn en toekomstbestendig en waarbij karakter van het pand bewaard is gebleven.

Onze passie komt voort uit het ideaal om met behoud van karakter duurzaam impact te realiseren. Met die mindset kijken we naar de oorsprong van een pand, het materiaalgebruik, de afvalstromen etc. In veel gevallen is dit niet alleen beter maar vaak ook sneller en goedkoper. We spelen in op de behoefte van kopers om in een authentiek pand te wonen dat voldoet aan de allerhoogste eisen op energieverbruik, kwaliteit en wooncomfort. Daar willen mensen voor betalen omdat het een dagelijks plezier is om zo te wonen en omdat het past bij eigentijdse opvattingen om karaktervolle panden in ere te herstellen en een bijdrage te leveren aan klimaatdoelen.

In ons concept wordt de investeerder mede-eigenaar van een pand en profiteert deze mee van de waardevermeerdering bij verkoop. De condities zijn transparant en integer. Niet alleen door hoogwaardige verbeteringen die efficiënt worden doorgevoerd maar ook door de stabiele waarde van het onderpand kent de investering een laag risico. Wij opereren op een overzichtelijke schaal en zijn zelf nauw betrokken bij de projecten en persoonlijk benaderbaar voor alle betrokkenen. Met ons concept winnen alle partijen en kiest ieder in zijn eigen rol voor een vastgoedtransitie waar hij achter staat.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_PASTGOED-1024x806.jpg